Новини

Проведе се баскетболен тренировъчен лагер в гр. Лесковац, Сърбия

31.08.2018 Посещения: 16061

В периода 23.08-27.08.2018 г. се проведе баскетболен тренировъчен лагер в град Лесковац, Сърбия, в изпълнение на проект № CB007.1.21.066 „Инвестираме в спорта за кариерно развитие на млади хора - двигатели за интелигентен растеж и сближаване между общините Ботевград и Лесковац“, финансиран по програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Сърбия, Договор № РД-02-29-288/28.11.2016 г.

 

В рамките на 5-дневния тренировъчен лагер участниците от българска и сръбска страна – баскетболисти във възрастова група 12-14 г. от Детско-юношеската школа на „Балкан“ – Ботевград и от спортния клуб КК “Актавис Академи“, Лесковац, преминаха през тренировъчни обучения за затвърждаване и надграждане на придобитите баскетболни умения и за овладяване на нови техники.

 

Обучението на баскетболистите – участници по проекта се осъществява чрез съвместна тренировъчна програма, разработена от сръбския партньор КК „Актавис Академи“, като напредъкът на участниците може да се проследи през разработената в рамките на проекта уеб-базирана платформа.

 

По време на лагера се проведе тренировка на открито в местността Хисар, включваща катерене по стръмен баир, гимнастически и йога упражнения, спортни състезания за техническо майсторство и бързина между баскетболистите /с оценители – треньорите/ и между треньорите /с оценители – баскетболистите/.

 

Заключителната тренировъчна дейност в рамките на кампа бе провеждането на блиц баскетболен турнир между 4 смесени групи. Интересен бе сблъсъкът между българския тим – момчета /12-14/ г., и момичетата /15-16 г./ от КК „Актавис Академи“, в който победител бе отборът на „зелените“ от ДЮШ „Балкан“.

 

Тренировъчният лагер официално завърши с представяне пред публика на пиеси по проекта, съгласно дейности 9-12 „Форум театър и психологическа подкрепа за кариерно развитие“ - по две пиеси от страна на българските и сръбските баскетболисти, младша възраст. В присъствието на всички участници и местни граждани на хълма Хисар българският екип представи пиесите си „Ти трябва да станеш шампион!“ и „Бумеранг“.

С провеждането на тренировъчния баскетболен лагер в град Лесковац, Сърбия, се постигнаха следните резултати: сближаване на участниците от целевата група на проекта, затвърждаване на  установените в предишни срещи контакти, повишаване на  спортните и други умения като мобилност, екипност, комуникативност - качества, необходими за успешно кариерно развитие на подрастващите баскетболисти.

 

 

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Сърбия, CCI No 2014TC16I5CB007. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на община Ботевград и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

 

 

  Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Сърбия.