Новини

Продължава обучението на младите баскетболисти от БК Балкан по съвместната тренировъчна програма, разработена от сръбския клуб Актавис Академи

29.06.2018 Посещения: 16626

В рамките на проект CB007.1.21.066 „Инвестираме в спорта за кариерно развитие на младите хора – двигатели за интелигентен растеж и сближаване между общините Ботевград и Лесковац“, финансиран по програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България – Сърбия, 200 млади баскетболисти от ДЮШ Балкан подобряват спортните си умения, като за целта се обучават по съвместна тренировъчна програма, разработена от сръбския партньор по проекта – БК Актавис Академи. Младите баскетболисти – момчета и момичета във възрастови групи 7-18 години получават експертна подкрепа от страна на треньорите на БК Балкан и се обучават на нови техники и индивидуална и отборна тактика, с които да подобрят резултатите си при участие в национални и международни турнири.

Работата на треньорите и напредъкът, който постигат младите баскетболисти, участници в проекта, може да се наблюдава посредством създадената в рамките на проекта уеб-базирана платформа, която дава възможност на регистрираните потребители да проследяват етапа на развитие на всеки един от участниците, както и да правят корекции на прилаганата тренировъчна програма, в случай че постигнатите резултати не са задоволителни.

Статистиката показва, че вече са налице положителни резултати от прилагането на съвместната тренировъчна програма за голяма част от групите, обучаващи се по проекта, като напредъкът при групата на 12-годишните момчета на Балкан е най-открояващ се, тъй като за сезон 2017-2018 те успяха да спечелят Балканската купа на турнира в Пловдив и купата на БФБ.

 

 

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Сърбия, CCI No 2014TC16I5CB007. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на община Ботевград и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

 

    Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Сърбия.