Новини

Приключи изпълнението на Проект: "Инвестираме в спорта за кариерно развитие на млади хора – двигатели за интелигентен растеж и сближаване между общините Ботевград и Лесковац"

29.11.2018 Посещения: 13799

В периода 29.11.2016-28.11.2018 г. се реализира проект „Инвестираме в спорта за кариерно развитие на млади хора – двигател за интелигентен растеж и сближаване на общините Ботевград и Лесковац“ по програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия на обща стойност 598 951,64 евро, от които 406 069,42 евро е бюджетът на община Ботевград – водещ партньор по проекта. Проектът се реализира в партньорство с Баскетболен клуб Актавис Академи, гр. Лесковац, Сърбия и Фондация „Съвременност“, гр. Ботевград.

В рамките на проекта са изпълнени следните дейности :
 - извършени са строително-ремонтни дейности в спортна зала „Георги Христов“;
 - закупено е специализирано спортно оборудване за двете зали „Арена Ботевград“ и  „Георги Христов“ – баскетболни конструкции, принадлежности, машини за стрелба;
- закупено е медицинско оборудване за обособяване на медицински център в зала „Арена Ботевград“
- закупено е фитнес оборудване за обособяване на фитнес зала в спортната зала „Арена Ботевград“
- изработени са Програма за обучение, уеб-базирана платформа за управление и отчитане изпълнението на програмата за обучение
- осигурена е експертна подкрепа на младежите, целеви групи по проекта –за подобряване на спортните комуникативните и предприемачески умения на младежите.

В рамките на проекта бе изготвен и излъчен видеорепортаж, който можете да откриете на следния линк:

ВИДЕО

 

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Сърбия, CCI No 2014TC16I5CB007. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на община Ботевград и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

 

 

  Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Сърбия.