Новини

Покана за пресконференция на проект по Трансгранично сътрудничество България-Сърбия

21.11.2018 Посещения: 14807 На вниманието на всички, подкрепящи активен спорт за деца и младежи, фенове на баскетбола, граждани

П О К А Н А

Община Ботевград, Баскетболен клуб „Актавис-Академи“, Лесковац-Сърбия и фондация „Съвременност“ най-учтиво канят заинтересовани граждани за участие във встъпителна пресконференция за представяне на проект № CB007. 1. 21. 066 „Инвестираме в спорта за кариерно развитие на млади хора- двигатели за интелигентен растеж и сближаване на общините Ботевград и Лесковац“, по програмата за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Сърбия, Договор № РД-02-29-288/28. 11.2016.

На събитието ще бъде  представена информация за:

    Целите на проекта и дейностите за тяхното реализиране;
    Програми за овладяване на спортно/баскетболно майсторство и предприемачески умения чрез прилагане на иновативни методи за синергия и модерна спортна база;
     Финансови аспекти;
    Очаквани резултати и ползи;
    Въпроси-отговори,обмен на идеи и мнения.

Вашето присъствие ще бъде особено ценно за нас и бъдещата ни съвместна работа!

Място на провеждане: Ботевград, зала „Арена Ботевград“, ет. 4, конферентна  зала.

Ден и час на пресконференцията: 17. 12. 2016 г.
Регистрация: 11.30 – 11.55 ч.
Начало на пресконференцията: 12.00 ч.

Иван Гавалюгов,
Кмет на Община Ботевград-бенефициент по проекта

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Сърбия, CCI No 2014TC16I5CB007. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на община Ботевград и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

 

 

  Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Сърбия.